Βιβλίο επισκεπτών

Αρχική σελίδα Υποδομή Το εργαστήριο ανθοκομίας-κηπουρικής

Το εργαστήριο ανθοκομίας-κηπουρικής

Στο σχολείο μας λειτουργούν δύο εργαστήρια,της κεραμικής και της ανθοκομίας-κηπουρικής. Το εργαστήριο ανθοκομίας-κηπουρικής περιλαμβάνει μια αίθουσα διδασκαλίας(εργαστηριακή) και το θερμοκήπιο.Στην αίθουσα υπάρχουν διδακτικοί πίνακες,Η/Υ,στερεοσκόπιο και μικροσκόπιο,φυτολόγια,εντομολογική συλλογή, άλλο εποπτικό υλικό,πάγκος εργασίας,νεροχύτης.Στο θερμοκήπιο υπάρχουν τα διάφορα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα,πάγκοι εργασίας,ριζωτήριο και λάστιχα ποτίσματος.

Οι μαθητές μας αποκτούν βασικές γνώσεις για τα εργαλεία και τα μηχανήματα που είναι απαραίτητα για την κηπουρική και την ανθοκομία,για τη χρήση τους,καθώς και για τους κανόνες ασφαλείας κατά την εργασία στο εργαστήριο και στο θερμοκήπιο.Επίσης μαθαίνουν για τα κηπευτικά και ανθοκομικά φυτά(αναγνώριση,χρήση),για τις μεθόδους καλλιέργειάς τους,καθώς και για τη συγκομιδή και εμπορία τους.Ο περισσότερος χρόνος,όμως, αφιερώνεται στην πρακτική εξάσκηση στο θερμοκήπιο,ώστε οι γνώσεις να γίνονται βίωμα και να αποκτώνται οι δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν σε μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση.