Βιβλίο επισκεπτών

Γενικά

Το ΕΕΕΕΚ Αλμυρού ξεκίνησε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 2004-2005. Στην αρχή περιελάμβανε τις ειδικότητες της κεραμικής και της ξυλουργικής.Επειδή όμως στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού κυριαρχεί η γεωργία και η κτηνοτροφία,η ειδικότητα της ξυλουργικής άλλαξε σε ανθοκομίας-κηπουρικής.Σταδιακά το σχολείο επανδρώθηκε με εκπαιδευτικούς,ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.Επίσης εξοπλίστηκε με τα κατάλληλα μηχανήματα(φούρνος,σκαπτικό),όργανα(μικροσκόπιο)και εργαλεία για την λειτουργία των δύο εργαστηρίων,αλλά και των υπόλοιπων αντικειμένων που διδάσκονται οι μαθητές μας.`Ετσι σήμερα στο σχολείο μας,εκτός από τα δύο εργαστήρια,τα παιδιά ασχολούνται με γλώσσα, μαθηματικά,πληροφορική,γυμναστική,μουσική,αισθητική αγωγή,κοινωνική αγωγή.Επίσης υπ?ρχει ψυχολόγος,κοινωνική λειτουργός και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.